Školní výlet a jeho organizace 2/2016

Seminář Školní výlet a jeho organizace se koná v pátek 24. listopadu 2017 od 13:00 do 17:15 hodin v TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2 - akreditace v systému DVPP
750,00 Kč s DPH

Školní výlet a jeho organizace

číslo akreditace MŠMT ČR: 14844/2015-1-575 
akreditováno v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR (DVPP)

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby školních výletů a škol v přírodě a zejména s odpovědností a riziky, která nese organizátor výletu či školy v přírodě dle zákona 159/1999 Sb. po novele NOZ.  

Program semináře: 


Jednodenní/vícedenní školní výlet – Česko, zahraničí – výběr destinace 
Vícedenní školní výlet s aktivitou např. lyžování, jazykový kurz, plavecký výcvik

Zajištění služeb školního výletu

- výběr termínu a destinace
- zajištění dopravních služeb (autokar, vlak, případně letecká doprava)
- zajištění ubytovacích a stravovacích služeb
- zajištění programu (prohlídky měst a objektů, průvodcovské služby a další aktivity – sportovní výcvik, jazykový kurz, škola v přírodě)

Školní výlet nebo nedovolené podnikání? 
- kalkulace a závěrečné vyúčtování školního výletu a školy v přírodě
- co už lze považovat dosažením zisku z organizování školy v přírodě, lyžařského výcviku nebo vícedenního výletu – jak se vyvarovat tzv. nedovoleného podnikání.

Odpovědnost a povinnosti organizátora (školy, učitele) školního výletu, školy v přírodě z hlediska zákona č.159/1999 Sb. po novele NOZ
- odpovědnost za všechny dodavatele služeb (například za autobusového dopravce)
- odpovědnost organizátora za újmu na zdraví (např. úraz při plaveckém nebo lyžařském výcviku)
- finanční řešení situace, kdy žák - několik žáků se např. z důvodu nemoci nemůže účastnit zaplaceného školního výletu nebo vícedenní akce 

Využití služeb cestovní kanceláře - principy tvorby produktů ze strany cestovních kanceláří 
- proč je v určitých případech jednodušší využít pro školy v přírodě, lyžařské kurzy nebo vícedenní výlety služby cestovní kanceláře
- cenová nabídka
- odpovědnost cestovní kanceláře jako organizátora za dodavatele služeb
- pojištění žáků a pedagogů pro případ nemoci, úrazu a úmrtí, dodatečné pojištění, rizikové sporty (např. lyžování)
- pojištění na tzv. storno cesty
 
Komu je seminář určen: 
ředitelům škol a školských zařízení  * učitelům 1.stupně ZŠ * učitelům 2.stupně ZŠ * učitelům gymnázií * učitelům SOŠ a SOU *  učitelům VOŠ * učitelům speciálních škol  * vychovatelům školských zařízení * trenérům sportovních škol *  pedagogům volného času
    

Na závěr obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT ČR 

Seminář vede: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS 

Termín: 24. listopadu 2017 (pátek) 13:00 - 17:15

Cena:  750 Kč za osobu (cena zahrnuje vlastní výuku, desky a papíry na psaní, vydání závěrečného osvědčení a občerstvení v průběhu semináře)