Privacy policy

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro potřeby TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.  Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám například za účelem dalších komerčních sdělení.