Nové Město pražské - jak ho ještě neznáte....

Přednáška Nové Město pražské - jak ho ještě neznáte se koná dne 5. prosince 2017 ((úterý)) od 17:30 do 20:30 hodin v TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2, cena 400 Kč.
500,00 Kč s DPH

Nové Město pražské - jak ho ještě neznáte... 

Rozšiřující historický seminář o Novém Městě Pražském, ve kterém se můžete těšit na bohatou obrazovou projekci i poutavý a zajímavý výklad lektora.

Co se dozvíte?

  • O založení Nového Města,
  • o významu Nového Města pražského, 
  • o urbanistickém pojetí Nového Města, 
  • jak vypadal prostor Nového města před a po jeho založení,
  • poznáte důležité stavby, které byly součástí založení Nového Města, jako byly například farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice, 
  • uvidíte dokumentaci největších urbanistických proměn Nového Města v pozdějších dobách, 
  • seznámíte se zmizelými stavbami z dob založení i z pozdějších dob. 
Náplní lekce bude pojednání o založení Nového Města pražského, jeho významu a urbanistickém pojetí. Srovnán bude i prostor nového Města před a po jeho založení. Bude pojednáno také o jednotlivých důležitých stavbách, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice. Součástí přednášky bude také kapitola o největších urbanistických proměnách Nového Města v pozdějších dobách a zmizelých stavbách z doby založení i z pozdějších dob.

V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst, která nejsou běžně pro návštěvníky přístupná, nebo již ani neexistují. 

Přednáška je vhodná zejména pro průvodce cestovního ruchu, průvodce Prahou, pedagogy středních i základních škol, ale i pro zájemce o historii, studenty středních a vysokých škol. 

Přednáška je vedena přehlednou, zajímavou, poutavou a zároveň jednoduchou formou. 

Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. 

Cena přednášky: 400 Kč, zahrnuje desky, papír na psaní, CD s prezentací. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování semináře. 

Koná se: 5. prosince 2017 (úterý) od 17:30 do 20:30 hodin.