Kurz Průvodce cestovního ruchu, P/2017

Kurz se koná od úterý 21. listopadu do neděle 26. listopadu 2017 vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Kurz směřuje ke zkoušce profesní kvalifikace průvodce 65-021-N, cena kurzu 5 500 Kč.
5 500,00 Kč s DPH

Kurz Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce cestovního ruchu je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.

Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Kurz je přípravou na zkoušku Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu PK 65-021 N. Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD, stejně tak pro část samostudia obdržíte studijní materiály na CD.

 

Komu je kurz určen:

Kurz Průvodce cestovního ruchu je vhodný zejména pro mimopražské účastníky a pro budoucí průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hlavního města Prahy (např. chcete doprovázet turisty pouze do zahraničí nebo po České republice).

 

V kurzu Vás naučíme:

* práci profesionálního průvodce,

* připravit si poutavý a zajímavý výklad o navštívených místech,

* převzít zájezd od cestovní kanceláře,

* jak realizovat vlastní zájezd,

* jak si najít práci jako průvodce.

 

Vyučuje se:

* historie a dějiny umění

* geografie cestovního ruchu

* aktuální společenské dění

* ekonomika a technika cestovního ruchu

* psychologie v práci průvodce

* metodika průvodcovské práce

 

Cena kurzu: 5 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a základní studijní materiály na CD. Cena kurzu nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu. Cena obsahuje 21% DPH.

 

Po ukončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce PK 65-021 N

Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021 N je nejvyšším možným stupněm kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu aktuálně platné legislativy jednotlivých zemí EU. S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu – to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí. Také můžete získat odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu „TOURIST GUIDE“.

 

ROZPIS VÝUKY:

Termín kurzu: výuka se koná od úterý do neděle dle níže uvedeného rozpisu hodin 

21. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
22. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
23. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
24. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
25. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 
26. listopadu  2017  od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00