Conditions of use

Zápis do katalogu a podmínky užití katalogu TYRKYS GUIDES

Katalog provozuje TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. za účelem propagace a nabídky služeb absolventů TYRKYS jako inzertní katalog. 

 • Smluvní vztah vzniká mezi klientem (turista, cestovní kancelář, cestovní agentura, hotel, firma) a konkrétním vybraným průvodcem nebo delegátem. Za případně uzavřený smluvní vztah (ústní, písemný) nenese TYRKYS, škola kulturtury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. žádnou odpovědnost.

 • Smluvní vztah mezi průvodcem, delegátem a TYRKYS o zveřejnění údajů v katalogu vzniká dnem uveřejnění údajů na základě podmínek zde uvedených. 

Charakter katalogu TYRKYS GUIDES a zveřejněné údaje

Podmínky užití katalogu TYRKYS GUIDES  klientem: 

 • Klient (například turista, cestovní kancelář, cestovní agentura, hotel, firma) si vybírá v katalogu TYRKYS GUIDES  průvodce nebo delegáta dle potřebných kritérií jako zejména jazyková znalost, specializace atd.).

 • Průvodce, delegáta, držitele Živnostenského oprávnění si může objednat každý klient s tím, že smluvní vztah vzniká mezi průvodcem, delegátem a klientem. Obě strany si dohodnou obchodní, platební a stornovací podmínky. 

 • Průvodce, delegáta, který nemá Živnostenské oprávnění si může objednat pouze subjekt, například cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která s vybraným průvodcem nebo delegátem uzavře pracovní smlouvu (například smlouvu o provedení práce). 
 • Chcete ušetřit čas? Objednejte si Vašeho průvodce u koncesované cestovní kanceláře JOMYS, tourist centrum, s.r.o. - email: pruvodce@tyrkys.cz nebo telefon +420 224 916 485 - vše zajistíme za Vás! 

 Podmínky zápisu do katalogu TYRKYS GUIDES 

 • Postupně již nebudou nabídky zakázek zasílány všem a od 1.9. 2015 budou zasílány jen pouze průvodcům a delegátům zapsaným v tomto katalogu. 

 • Smluvní vztah mezi TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.  a průvodcem, delegátem o zápisu do katalogu TYRKYS GUIDES vzniká dnem zveřejnění zápisu.

 • Údaje o zkouškách průvodců, průvodců Prahou, delegátů, jazykových zkouškách a akademických titulech vyplní automaticky TYRKYS. V případě, že si přejete zveřejnit další údaje (např. znalost dalšího cizího jazyka či nově získaný akademický titul), je třeba tuto skutečnost doložit úředně ověřeným dokladem.

 • Textové podklady (včetně jazykových verzí) vypracuje zájemce o zápis. Současně dodá 1 - 6 fotografií, které reprezentují jeho činnost. Podklady se zasílají na e-mail jolana@myslivcova.eu

Zobrazení údajů v katalogu TYRKYS GUIDES 

 • Průvodce a delegáty lze vyhledávat dle zadaných kritérií (např. jazyk, specializace)

 • Vždy se zobrazí cca prvních 20 záznamů. Pořadí je stanoveno speciálním algoritmem, který zajištuje spravedlivé zobrazování v pravidelných intervalech na předních místech všem průvodcům a delegátům zapsaným v katalogu. 


Ceny použití katalogu TYRKYS GUIDES 

 • pro klienty je vyhledávání v katalogu ZDARMA

 • Cena zápisu v katalogu je 1 000 Kč včetně DPH. Zápis je na dobu 1 roku. Doba zahájení se počítá ode dne zveřejnění zápisu. 

ZAVÁDĚCÍ CENA - AKČNÍ NABÍDKA

 • Zapsaní průvodci a delegáti v době zaváděcího provozu kalalogu, získají BONUS + 6 měsíců ZDARMA + Seminář první pomoci ZDARMA !!!!

Být mezi prvními se vyplatí!!!

pište na jolana@myslivcova.eu

telefonujte na +420 224 916 485